مهیار عسگری سر مربی تیم ملی 15 نفره شدمهیار عسگری سر مربی تیم ملی 15 نفره شد
روابط عمومی انجمن اعلام نمود بر اساس جلسه مورخه دوم آبانماه کمیته فنی آقای مهیار عسگری به ست مربی تیم ملی 15 نفره انتخاب شد که می بایست پس از مسابقات جام وحدت لیست اسامی نفرات انتخابی و معرفی دستیاران خود جهت بررسی و اعلام نهائی به انجمن ارائه نماید .