مسابقات ساحلی آقایان و بانوان ساحلی گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانیبر اساس اعلام روابط عمومی تیم های حاضر در مسابقات گرامیداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی ساحلی کیش به شرح ذیل اعلام می گردد:
مسابقات آقایان : کرمان – داتیس فارس – سردار اسلامشهر - هادیان خمسه زنجان - ری راگبی -کنگره 60
مسابقات بانوان : تهران راگبی – باشگاه ساسان کرمان –شریعت نوین خراسان رضوی – گلستان – هادیان خمسه زنجان