عليرضا فضل الله اعرابي رئيس كميته داوران (آقايان) شد.عليرضا فضل الله اعرابي رئيس كميته داوران (آقايان) شد.
روابط عمومي انجمن اعلام كرد با توجه به نظر كميته فني و تاييد رئيس انجمن، آقاي عليرضا فضل الله اعرابي به عنوان مسئول كميته داوران (در بخش آقايان) انتخاب شدند، ضمن تشكر از آقاي علي درفكي به پاس زحمتشان در اين بخش، انجمن راگبي اميدوار است، در سالهاي اتي شاهد حضور داوران جوان و فعاليت همه داوران با تجربه باشيم.