مسئولان مديا مناطق استاني معرفي شدندمسئولان مديا مناطق استاني معرفي شدند

به گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ايران،با توجه به گستردگي اخبار كشوري ،كميته روابط عمومي و گروه رسانه هاي اجتماعي فعاليت خود را بصورت منطقه اي ادامه خواهد داد و مقرر است كه استانها با ارتباط مستقيم مسئولان مديا مناطق مربوط اخبار و فعاليت هاي رسانه هاي اجتماعي را در سطح كشور توسعه دهند.
مصوبات و شرح وظايف اين كارگروه اعلام خواهد شد


منطقه ١ (رضا خدامي)
خراسان رضوي-خراسان جنوبي-خراسان شمالي-گلستان-مازندران

منطقه٢(علي قنبري)
تهران-قم-البرز-قزوين-سمنان

منطقه٣(اردوان ميرزاآقابيك)
كرمانشاه-كردستان-لرستان-خوزستان-ايلام-هرمزگان-بوشهر-كرمان-فارس-سيستان و بلوچستان

منطقه٤(مجيد سادات)
يزد-اصفهان-چهارمحال بختياري-كهكيلويه و بويراحمد-مركزي

منطقه٥(مهدي جمشيديان)
اردبيل-آذربايجان شرقي و غربي-زنجان-همدان-گيلان