قابل توجه تيم هاي شركت كننده در مسابقات ساحلي كيش (آقايان و بانوان)قابل توجه تيم هاي شركت كننده در مسابقات ساحلي كيش (آقايان و بانوان)

تيم هايي كه اعلام امادگي نموده اند، موظف هستند حداكثر تا تاريخ ١٣ دي ماه از طريق لينك زير مدارك درخواست شده را بارگزاري نمايند.
قابل ذكر است در اين دوره از مسابقات احتياج به بارگزاري فيش واريزي نمي باشد و اين دوره تحويل مدارك به صورت ازمايشي از طريق لينك زير انجام مي شود تا در سال اينده با كيفيت بهتري انجام شود.
تيم ها توجه كنند در صورت عدم ثبت نام اينترنتي، پذيرفته نخواهند شد.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9hcv2WtdR_x2V3mAK3ft75VBwUmitatmNciJPhByBI2Bk_A/viewform?usp=sf_link