بررسی مجدد برترین های راگبی 1398با توجه به پیشنهاد روابط عمومی انجمن به منظور بررسی مجدد انتخاب برترین های سال 98 و بر اساس درخواست رئیس انجمن یک نظرسنجی مجدد از 7 مربی و داور با سابقه و با تجربه انجام شد که در بخش آقایان از: علیرضا فضل الله اعرابی، مهیار عسکری، بهادر محمدی، علی درفکی، مرتضی رسولی، حمید تقوی و رئیس انجمن و در بخش بانوان از خانم ها: زینب صابری، نازنین حسینی، سودابه کشت کار، دنیا هنری، فیروزه ابراهیمی، زهره عینی و سارا چشمی ( نایب رئیس بانوان انجمن) در خصوص معرفی 5 بازیکن و 5 مربی برتر سال رای گیری به عمل آمد که در بررسی مجدد نفرات معرفی شده از سوی کمیته فنی با بیشترین آرا همچنان در جای خود قرار گرفتند و بر اساس جلسه کمیته فنی مورخ 8/10/98 مقرر شد در خصوص چند بازیکن و مربی که رتبه های بعدی بدست آوردند ، به پاس زحمات ازبعضی از این افراد تجلیل به عمل آید، نفرات جدید عبارت اند از آقایان روح الله مستوری (فارس) هادی جانی (کنگره 60) و در بخش بانوان خانم ها زهره عینی (کرمانشاه)، آیناز دماوندی (گلستان) و نیلوفر هروی (خراسان رضوی).
شایان ذکر است افراد منتخب در برترین های سال 98 بر اساس فعالیت افراد در طول سال، حضور و نتایج مربیان و بازیکنان در رده های تگ راگبی، ایکس راگبی، زیر 18 سال، بزرگسال ( در هفت نفره) و مسابقات 15 نفره انتخاب شده اند.