قهرماني كنگره ٦٠ در مسابقات ساحلي تثبيت قهرماني كنگره٦٠ در كيشبه گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ايران،مسابقات ساحلي كيش گراميداشت سردار سپهبد قاسم سليماني در بخش آقايان با حضور ٦تيم (داتيس شيراز،كرمان،سردار اسلامشهر،پسران شيراز،هاديان خمسه زنجان،كنگره٦٠) در جزيره كيش برگزار شد،كه در اين رقابت ها تيم ها در دو گروه به مصاف يكديگر رفتند كه به ترتيب تيم هاي (كنگره ٦٠،داتيس شيراز،پسران شيراز،سردار اسلامشهر،كرمان،هاديان خمسه زنجان)در جايگاه اول تا ششم اين دوره از مسابقات قرار گرفتند و بار ديگر تيم كنگره٦٠ دبل دبل قهرماني خود را تثبيت كرد،در پايان اين رقابت ها با انتخاب كميته فني(تيم پديده مسابقات سردار اسلامشهر و تيم اخلاق كرمان ،و مهدي طاهري هم از تيم سردار بهترين بازيكن زمين انتخاب شد)
مراسم توزيع جوايز اين مسابقات با حضور دكتر ميرزاآقابيك رياست انجمن راگبي ايران،جناب آقاي افشارزاده ،مشاور تربیت بدنی منطقه آزاد کیش دکتر امیر خراسانی رياست تربيت بدني منطقه آزاد كيش و دکتر پالیزی رياست تربيت بدني استان كرمان،و جناب آقاي ايرانمنش نايب رئيس انجمن انجام شد