گرامیداشت هفته تربیت بدنی در مدرسه شهید سرلشکر لواسانی